1996 yılında Ankara’da kurulan Lokman Hekim Sağlık Grubu Türkiye’nin köklü sağlık kuruluşlarındandır. Grup Ankara ve Van şehirlerinde lider özel sağlık hizmet sunucu olarak 5 hastane, 1 tıp merkezi ile 650’nin üzerinde yatak kapasitesine sahip olup, 1600 kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır

Ülkemizde uygulanan sağlık politikalarıyla sağlık turizmi kapsamında şirketimiz önem kazanmıştır. Şirketimiz Hollanda, Azerbaycan, Kosova, Irak ve Somali başta olmak üzere diğer ülkelerde sağlık turizmini arttırıcı faaliyetlerde bulunarak temsilcilikler açmaktadır. Böylece şirketimiz, sağlık hizmetiyle birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Sağlık sektöründe, yatak kapasitesi, doktor sayısı, kişi başına düşen hemşire sayısı ve kişi başı sağlık harcamaları gibi kalemler OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında ülkemizin geride kaldığı görülmektedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin sağlık sektöründe önemli ölçüde büyüme potansiyeli olduğuna da işaret etmektedir. Gelişmiş ülkelerin izlediği politikalara paralel olarak, Türkiye’deki kaliteli ve seviyesi yükselen sağlık hizmetlerine olan talebin artması beklenmektedir ve sonuç olarak sağlık harcamalarındaki büyüme korunacaktır.

Yaşlanan nüfus payındaki artış bireylerin bilinçlenmesi, gelir seviyelerindeki artış ve gelişen sosyoekonomik statüler, sağlık hizmetlerine sağlanan kolaylıklar, ülkemizin sağlık alanındaki reformları Türkiye’deki sağlık sektörünün gelecekteki büyümesi hakkındaki olumlu görüşleri desteklemektedir.